Bilder

Det er også mulig å spise i lobby, ca 50 plasser.