Category: Ukategorisert

Fiske – fiskekort

Fiske Med 392 vatn og innsjøar som dekkjer 12% av det totale arealet i Fyresdal, er moglegheitene for ein vellykka fisketur store. Aure er den mest vanlege fisken, og denne finn du i meir enn 90 prosent av fiskevatna.   Fiskekort Kommunen er dela inn i 5 fiskekortområde organisert i Fyresdal Fiskefond. Desse områda har eit …

Les mer

Turruter i Fyresdal

Turistforeninga har eit nett av turruter i Fyresdal. Desse er merka med den kjende raude T og du finn dei innteikna på turkarta Fyresdal aust og vest.   Birtedalen – Granbustøyl  Birtedalen – Hengeltjørnloftet Birtedalen – Nutevasshytta Granbustøyl – Hengeltjørnloftet Granbustøyl – Nutevasshytta Hovstøyl – Bjørnevasshytta Kvipt – Granbustøyl Kvipt – Nutevasshytta Kvipt – Setesdal, om …

Les mer

På ski i Fyresdal

Til alle tider har nordmenn gått på ski, også i Fyresdal. I ”gamle dagar” laga vi eigne låmer og jorda på gardane var som eit korstingsbroderi av skiløyper. Men tidene endrar seg og preparerte løyper er meir eller mindre blitt eit krav i tida. Under finn du ei kort omtale av nokre av dei skiløypene …

Les mer

Forside

Kurs og leirsted i Telemark – 230 senger – 36 rom med 4-6 senger og bad på alle rom – 10 leiligheter med 6 senger, bad – Konferanserom med lydannlegg 150-200 sitteplasser – Grupperom – Peisestue. – Lobby med kiosk. Vi satser mest på grupper, foreninger, menigheter etc. Men det er også mulig å leie …

Les mer